top of page
seen_logo.png

Om


Serdan Enger har livserfarenheten inristad i sig. Han har upplevt krigets alla vedermödor, varit på flykt och stångats med att integreras i ett annat land. Skrivandet har alltid varit hans ventil för att tömma huvudet på tankar som aldrig vill sluta gnaga. 

"Enger målar med pennan som vore det en pensel. För det mesta är att grått, svart eller vitt. Men det finns stunder när regnbågens alla färger sprakar. Och då går det inte att hålla tårarna borta." (Redaktörens kommentar till Själ utan människa).

Utgivning

sjal.png

Hur kan en människa vara säker på sin egen existens? Skulle inte livet egentligen kunna vara en illusion? Det mest konkreta beviset för att vi finns är att vi tänker. Men vad om vår förmåga att planera, resonera, minnas och älska inte är alstrat av en varelse av kött och blod? Utan samvete?

   Selmas liv faller i spillror, alla hon känt och allt hon ägt är borta. När hon tar till flykten för att finna undsättning ges inte det stöd som behövs. I stället möter hon mänsklighetens innersta väsen. Och det visar sig inte vara humant.

   Själ utan människa (2024) är ett poetiskt drama som finns i tryckt form.

Kontakt: serdanenger@gmail.com

bottom of page